Formularz zamówienia VDP

Tutaj możesz uzupełnić informacje na temat druku danych zmiennych zamówienia produkcyjnego.

  Dane Klienta

  Opcje danych zmiennych

  Typ*

  Znak początkowy*

  Skok lub sposób tworzenia kolejnych danych*

  Znak końcowy*

  Sposób obsługi opakowań niepełnowartościowych lub zmarnowanych kodów*

  Czy jest wymagana lista kodów generowanych:

  Czy jest wymagana lista kodów zmarnowanych:

  Oczekiwana liczba dostarczonych opakowań*

  Dodatkowe uwagi